Người dân Sài Gòn tiếc nuối vì những biểu tượng dần mất đi

Bùng binh chợ Bến Thành, hay còn gọi là Vòng xoay Quách Thị Trang được người Pháp xây dựng từ năm 1912, hai năm sau thì hoàn thành. Đến nay bùng binh này có tuổi thọ hơn một trăm năm nhưng cũng bị dẹp bỏ cùng với những biểu tượng khác của Sài Gòn trước 1975 bị xoá bỏ để lại những nuối tiếc không nguôi với người dân Sài Gòn.

Nhiều người dân thắc mắc đặt câu hỏi là, tại sao nhà cầm quyền không chọn giải pháp vừa phát triển những công trình hiện đại cho thành phố, vừa giữ được những công trình có tính lịch sử, chứ không phải là dẹp bỏ hết như hiện nay đang làm.