14/08/2020 | 3

Người dân Sài Gòn muốn mua nước sinh hoạt phải trả tiền sử dụng nước cho nhà cầm quyền 

Người dân Sài Gòn muốn mua nước sinh hoạt phải trả tiền sử dụng nước cho nhà cầm quyền 

Hình minh hoạ (Ảnh: Tài chính doanh nghiệp)

Tin Saigon.- Báo Vnexpress ngày 14 tháng 8 năm 2020 loan tin, sở Xây dựng Cộng sản tại Sài Gòn muốn thu tiền đã sử dụng nước hay còn gọi là tiền thoát nước của người dân thành phố với mức 1,430 đồng cho mỗi m3. Ngoài ra, giá mà người dân phải đóng sẽ được tăng dần theo từng năm, năm sau sẽ phải đóng nhiều hơn năm trước.

Thí dụ, năm 2021 người dân phải đóng mức tiền 2,033 đồng cho mỗi m3, năm 2022 sẽ là 2,694 đồng một m3.

Cơ quan này giải thích, việc thu tiền là để dùng vào đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước thành phố. Cách thu tiền được sở Xây dựng đưa ra là, tổng công ty cấp nước Sài Gòn sẽ căn cứ vào hoá đơn nước sạch hàng tháng để thu. Tức là Công ty này là đơn vị nước sạch cho người dân sử dụng, hàng tháng sau khi thu tiền bán nước sạch của người dân đã dùng, thì sẽ căn cứ vào tổng khối lượng nước của người dân đã tiêu thụ để thu luôn tiền lệ phí mà họ đã sử dụng nước, hay là nước đã thải ra.

Đối với những người dân không sử dụng nước của công ty cấp nước Sài Gòn, mà dùng nước mưa hoặc nước giếng thì nhà cầm quyền sẽ “buộc họ để thu loại tiền khác gọi là lệ phí bảo vệ môi trường.

Theo sở Xây dựng, nếu đề nghị này được thực hiện thì nhà cầm quyền sẽ cộng tiền mua nước với tiền sử dụng nước đã mua vào một lần, với giá bình quân cho mỗi m3 trong năm 2020 là 11,029 đồng, năm 2021 là 12,198 đồng, giá này sẽ tăng dần trong các năm.

Đây là giá nước chưa tính 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Được biết, trước đó nhà cầm quyền cũng đã lên phương án thu tiền ngập nước mưa của người dân bằng cách tính trên m2 đất mà người dân sở hữu.

An Nhiên