Cựu quân nhân VNCH bị đánh vì trồng chuối trên đất của mình

Chuyện người dân bị thu hồi đất đai, dẫn đến thưa kiện đã quá quen thuộc ở Việt Nam suốt bốn thập niên qua. Những ghi nhận ở đây là câu chuyện của một cựu quân nhân Không lực Việt Nam Cộng Hòa, tuổi gần bảy mươi, đã bị đánh vào đầu vì “tội” dám trồng chuối trên đất của chính gia đình ông.