Người dân oằn mình với đủ loại ô nhiễm

Xóm lao động nghèo trong con hẻm nhỏ với 70 hộ dân đìu hiu, vắng lặng. Những ngôi nhà đóng chặt cửa. Bà con nơi đây sợ hãi với dòng kênh có màu nước đen kịt, bốc mùi hôi tanh nồng nặc án ngữ trước nhà mình… Dòng kênh nhỏ dài chừng 700 m xuyên giữa hai dãy nhà. Hai bên bờ, dưới lòng kênh, rác thải lênh láng. Kênh Nước đen hằng ngày phải “oằn mình” gánh bao nhiêu loại chất thải thì người dân khu vực cũng phải chịu bấy nhiêu nỗi trần ai.