Người dân nghĩ gì về Hội nghị trung ương 6 của CSVN?

Những ngày cuối của hội nghị trung ương 6 do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm chịch diễn ra khi bên ngoài là cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên, cùng bao mất mát tang thương của người dân. Tuy nhiên những ông bà chóp bu của đảng hình như đều vô cảm trước nỗi đau tột cùng này.