Người dân miền Nam Cali nhộn nhịp đi bầu cử

Trong ngày 7/6/16 vừa qua, hầu hết người dân tại miền Nam Cali đã đi bỏ lá phiếu của mình cho người đại diện mà họ cho là xứng đáng nhất. Tại thư viện của thành phố Westminster, đã có rất đông người dân đến đây để bỏ phiếu và chúng tôi đã có một vài cuộc phỏng vấn nhỏ tại đây. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh sau.