Người dân miền Nam Cali đi xem trận túc cầu giữa Mỹ & Ecuador