Người dân lo âu vì viện phí tăng

Kể từ ngày 1 tháng 3, tất cả các bệnh viện trên cả nước sẽ đồng loạt tăng viện phí và các dịch vụ khám chữa bệnh. Ghi nhận của phóng viên SBTN vào sáng ngày 29 tháng 2 cho thấy hiện nay bảo hiểm y tế trả 80%, người bệnh trả 20% còn lại cũng đã là chật vật, vì còn có các loại phí ngoài bảo hiểm và các phí sinh hoạt trong thời gian điều trị khác. Nhiều điều dưỡng đang làm việc tại các bệnh viện ở Sài Gòn nhắc lại rằng năm 2012 viện phí cũng tăng nhưng rồi chất lượng dịch vụ vẫn như cũ, tất cả hứa hẹn hồi tăng giá vẫn chỉ là cái bánh vẽ.