18/11/2015 | 1

Người dân không muốn nhận viện trợ của Trung Cộng

Người dân không muốn nhận viện trợ của Trung Cộng

Ông Trương Trọng Nghĩa, một đại biểu quốc hội tại Sài Gòn nói rằng nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng phụ thuộc ngày càng sâu vào Trung Cộng trên hầu hết lĩnh vực và đe dọa chủ quyền về kinh tế đất nước. Bởi lẽ đó, cử tri đề nghị không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Cộng, ít nhất là trong thời điểm này bởi Trung Cộng đang tranh chấp, thậm chí là chiếm lãnh thổ của Việt Nam, đe dọa tiếp tục chiếm nhiều hơn. Ông Nghĩa băn khoăn cho rằng, nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Cộng cho dù rẻ thì sau này kiện để đòi lãnh thổ thì sao. Nếu trưng cầu ý dân, ông tin đa số người dân sẽ không đồng ý nhận viện trợ hay vay tiền từ Trung Cộng vì còn nhiều nguồn khác để vay.

Lời phát biểu của vị đại biểu quốc hội tại Sài Gòn được đưa ra hai tuần sau khi một ngân hàng của Việt Nam ký kết hợp đồng vay Trung Cộng 200 triệu Mỹ kim nhân chuyến công du của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội hồi đầu tháng này. Trả lời chất vấn trên của ông Trương Trọng Nghĩa hôm 18 tháng 1, Thủ tướng CSVN cho biết làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Cộng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo, lợi ích quốc gia theo đúng chủ trương.

Như vậy mặc cho đại biểu chất vấn, chính phủ Việt Nam vẫn rặp y khuôn mà trả lời. Tiền cho tiền mượn cứ cầm, đòi lại lãnh thổ thì ta tính sau!

Thanh Lan / SBTN