29/10/2014 | 0

Người dân Hoa Kỳ tin rằng cần phải cách ly để đối phó với Ebola

Người dân Hoa Kỳ tin rằng cần phải cách ly để đối phó với Ebola

Washington, DC. (CBS) – Một cuộc khảo sát mới nhất của CBS News cho thấy người dân Hoa Kỳ ủng hộ một cách áp đảo việc cách ly các du khách tới từ Tây Phi.

80% nghĩ rằng các công dân hoa Kỳ và các cư dân hợp pháp trở về từ Tây Phi nên được cách ly khi tới Hoa Kỳ cho tới khi chắc chắn họ không mắc Ebola. Chỉ có 17% nghĩ rằng họ nên được phép vào Hoa kỳ miễn là họ không có triệu chứng của bệnh Ebola. Cuộc khảo sát được thực hiện bắt đầu từ tối ngày 23 tháng 10, khi bác sĩ Craig Spencer trở thành công dân Hoa Kỳ đầu tiên được chuẩn đoán mắc bệnh Ebola bên trong Hoa Kỳ sau khi tiếp xúc với căn bệnh ở Tây Phi.

Người dân Hoa Kỳ thậm chí còn nghiêm ngặt hơn đối với các du khách ngoại quốc từ Tây Phi. Chỉ có 14% nghĩ rằng các du khách ngoại quốc nên được phép vào Hoa Kỳ, miễn là họ không có triệu chứng Ebola. 56% nghĩ rằng họ nên được cách ly khi tới nơi. Chỉ có 27% cho rằng họ không nên được phép vào Hoa Kỳ cho tới khi dịch Ebola tại Tây Phi chấm dứt.

Người dân Hoa Kỳ tiếp tục bày tỏ quan ngại rằng chính phủ liên bang không chuẩn bị đầy đủ để đối phó với dịch Ebola bùng phát tại Hoa Kỳ. 56% không nghĩ rằng chính phủ liên bang chuẩn bị đầy đủ và 66% cảm thấy tương tự về chính bệnh viện tại địa phương mình. Ngoài ra, 61% người dân Hoa Kỳ phần nào quan ngại về sự bùng phát lớn Ebola bên trong Hoa Kỳ trong vòng 12 tháng tới. (H. Nguyễn)