Người dân Hà Nội tiếp tục tuần hành vì cây xanh

9 giờ sáng ngày 12/04/15, theo lời kêu gọi của nhóm “Vì một Hà Nội xanh”, người dân Hà Nội đã tiếp tục tuần hành phản đối việc chính quyền Hà Nội chặt cây và yêu cầu chính quyền minh bạch dự án này. Lực lượng công an, cảnh sát được điều động rất đông để ngăn cản đoàn người biểu tình. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội còn bắt loa phát thanh yêu cầu người dân không được tụ tập gây mất trật tự công cộng. Mời quý vị xem một vài hình ảnh do phóng viên SBTN tại Việt Nam ghi nhận.