29/08/2017 | 2

Người dân Đồng Tâm họp toàn xã, ra tuyên bố “sẵn sàng đổ máu”

Người dân Đồng Tâm họp toàn xã, ra tuyên bố “sẵn sàng đổ máu”

Các cảnh sát cơ động bị người dân Đồng Tâm giữ hôm 15/4.

Sau khi Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng Cộng Sản Việt Nam dồn dập gửi giấy triệu tập tới khoảng 70 người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, người dân xã này đã có cuộc họp toàn xã và đưa ra một bản tuyên bố chung tỏ ý sẵn sàng đổ máu để bảo vệ đất.

Nhiều người dân đã tụ tập tại nhà của cụ Lê Đình Kình hôm Chủ Nhật và lập một “Biên bản hội nghị công dân đồng tâm, chống tham nhũng”.

Theo BBC, biên bản này đoạn như sau: “Thứ nhất, nếu chính quyền Hà Nội, công an Hà Nội mà cố tình cướp đi quyền lợi đất đai của người dân thì người dân Đồng Tâm sẽ giữ đến hơi thở cuối cùng. Thứ hai nếu chính quyền mà bắt một người Đồng Tâm, thì người dân Đồng Tâm cũng sẽ sẵn sàng đổ máu. Họ coi thường kỷ cương phép nước, coi thường pháp luật thì nhân dân Đồng Tâm sẽ cho họ thấy thế nào là coi thường kỷ cương phép nước, và coi thường pháp luật.” 

Qua biên bản này, người hân dân Đồng Tâm cho biết họ “sẽ xử toàn bộ người làm sai, không kể bất kỳ một ai từ huyện đến thành phố, người dân sẽ quyết tâm chiến đấu đổ máu.”

Ông Lê Đình Công, con trai cụ Kình, cho biết đã nhờ người gửi đơn gồm gần 1,000 chữ ký của người dân Đồng Tâm đến các tòa đại sứ các nước để nhờ giúp đỡ người dân Đồng Tâm.

Ông Công cũng cho biết đã gửi đơn đến các tòa đại sứ Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Thụy Điển và sẽ tiếp tục gửi đơn.

https://www.youtube.com/watch?v=AhBDW5mChWE&feature=youtu.be

Huy Lam / SBTN