26/04/2021 | 3

Người dân California phải nộp thuế năm 2020 để nhận khoản hỗ trợ 1,200 mỹ kim 

Người dân California phải nộp thuế năm 2020 để nhận khoản hỗ trợ 1,200 mỹ kim 

Tin từ Los Angeles – Khoản hỗ trợ một lần trong gói kích thích kinh tế  lên đến 1,200 Mỹ kim chuẩn bị đến tay tất cả những người dân California đủ tiêu chuẩn sau khi họ nộp bản khai thuế năm 2020. Khoản hỗ trợ Golden State Stimulus được thông qua nhằm hỗ trợ những người dân California có thu nhập thấp và giúp đỡ những người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Các khoản hỗ trợ này sẽ không được cấp cho đến khi mọi tờ khai thuế năm 2020 được nộp vào.

Để đủ điều kiện, người dân California phải sống ở tiểu bang hơn nửa năm và là cư dân vào ngày khoản hỗ trợ được cung cấp, không nằm trong nhóm người phụ thuộc, đã nộp thuế năm 2020 và có đủ điều kiện nhận khoản Tín dụng thuế thu nhập hoặc có thu nhập ít hơn 75,000 Mỹ kim mỗi năm. Những người đủ điều kiện sẽ nhận được khoản hỗ trợ 600 Mỹ kim hoặc 1,200 Mỹ kim cho những người nộp hồ sơ chung.

Golden State Stimulus là khoản hỗ trợ một lần, do đó, cư dân phải nộp tờ khai thuế năm 2020 trước ngày 15/10/2021 nếu muốn được nhận. Những người dân California đã nộp thuế năm 2020 có thể bắt đầu nhận các khoản hỗ trợ thông qua tiền gửi trực tiếp trước cuối tháng 4.

Những tấm chi phiếu sẽ được gửi đến người dân qua đường bưu điện từ 4 đến 6 tuần sau khi nộp tờ khai thuế năm 2020. Những người nộp tờ khai thuế sau ngày thứ Sáu, 15/10/2021, phải đợi đến 45 ngày sau khi đơn khai thuế của họ đã được giải quyết để nhận được tiền trực tiếp, và tối đa 60 ngày để nhận chi phiếu.