02/04/2024 | 20

NGƯỜI DÂN CALIFORNIA CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢM 175 MỸ KIM TIỀN ĐIỆN NƯỚC VÀ GAS

NGƯỜI DÂN CALIFORNIA CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢM 175 MỸ KIM TIỀN ĐIỆN NƯỚC VÀ GAS

Hóa đơn tiện ích có thể rẻ hơn đối với người dân California nhờ Chương trình Cap-and-Trade của tiểu bang. Theo KTLA, Cap-and-Trade tập trung vào việc giảm lượng phát thải khí nhà kính tổng thể của tiểu bang. Trung bình, người dân California có thể nhận được 146 mỹ kim từ Climate Credit, trừ thẳng vào hóa đơn điện và gas tháng 4 của họ. Khoản giảm giá sẽ thay đổi từ 32 đến 175 mỹ kim và 58 đến 86 mỹ kim cho hóa đơn gas. Cư dân không cần phải làm bất cứ điều gì để nhận được Climate Credit, khoản tiền này sẽ tự động áp dụng cho hóa đơn của họ. Thống đốc Newsom cho biết khoản cứu trợ này sẽ hỗ trợ hàng triệu gia đình ở California. Climate Credit sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng ở California của PG&E, Southern California Edison, San Diego Gas & Electric, Southern California Gas Company, Bear Valley, Liberty, PacifiCorp và Southwest Gas. Người dân tiểu bang cũng sẽ nhận được một khoản Climate Credit khác trên hóa đơn điện và gas của họ vào tháng 10. Theo văn phòng thống đốc, kể từ năm 2014, các gia đình ở California đã nhận được trung bình 971 mỹ kim Climate Credit tự động kết hợp vào tháng 4 và tháng 10 trên hóa đơn của họ, tổng cộng hơn 14 tỷ mỹ kim trên toàn tiểu bang.