Người dân Anh kêu gọi từ bỏ kế hoạch dựng tượng HCM

Người dân Anh kêu gọi từ bỏ kế hoạch dựng tượng HCM

Dân biểu địa phương Maria Caulfied đã kêu gọi từ bỏ kế hoạch dựng bức tượng Hồ Chí Minh, mà bà gọi là “một nhà độc tài cộng sản quá cố đã gây ra hàng trăm ngàn cái chết”. Bà Caulfied cho biết, bà đã nhận được nhiều lời khiếu nại của cư dân địa phương về kế hoạch dựng tượng để ghi nhớ việc Hồ Chí Minh đã từng làm việc trong nhà bếp trên phà Newhaven vào khoảng năm 1911. Một cư dân thị trấn Seaford, phía tây quận Sussex là bà Rosemary Atrill, đã viết thư cho Dân biểu Caulfied nói rằng, bà không hiểu tại sao một nền dân chủ tự do như Anh Quốc lại dựng lên một bức tượng, mà lẽ ra chỉ nên được dựng ở những xứ cộng sản. Hàng chục bình luận khác gửi vào trang Facebook của Dân biểu Caulfied đồng tình với nhận định này, cho rằng việc dựng tượng là “kỳ quái”, “quá đáng”, và là “một sự ô nhục”.

Hiện Tòa Đại Sứ CSVN chưa có bình luận nào trước làn sóng chống đối này.

Huy Lam / SBTN