Người Đà Lạt phải tự cứu mình

Nhiều nhà vườn ở Đà Lạt kể mới đây, xảy ra vụ một người trồng hoa xuất sang Nhật. Ngày nọ, đối tác phát hiện hoa của người trồng không có bản quyền về giống bèn trả toàn bộ lô hàng vừa nhập. Vậy là bên xuất phải đền hợp đồng cho đối tác, toàn bộ hợp đồng đã ký kết bị đối tác hủy. Góp phần giải quyết thực trạng này, theo nhà báo Bùi Minh Quốc, người gắn bó với nông dân Đà Lạt từ hơn 30 năm qua, nói rằng cần có một tổ chức dân sự, không lệ thuộc vào hệ thống chính trị, để hỗ trợ cho người nông dân thiết thực hơn.