27/10/2016 | 0

Người Cuba thất vọng vì Mỹ vẫn còn cấm vận

Người Cuba thất vọng vì Mỹ vẫn còn cấm vận

Havana, Cuba. (Reuters) – Trong khi người dân Cuba vui mừng vì quan quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ cuối cùng đã được phục hồi, tuy nhiên họ thất vọng vì lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng chục năm vẫn còn tiếp tục.

Quan hệ ngoại giao đã được hồi phục giữa Hoa Kỳ và Cuba vào ngày 20 tháng 7 năm 2015. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn chưa bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba. Lệnh cấm vận kinh tế đã bắt đầu từ những ngày đầu của cuộc cách mạng Cuba, khi ông Fidel Castro quốc hữu hóa tất cả các công ty do người Mỹ làm chủ trên hòn đảo vào năm 1960.

Tổng thống Obama đã sử dụng quyền hành pháp để nới nỏng một số biện pháp cấm vận như cho phép du lịch nhiều hơn tới Cuba và mở ra một số cơ hội thương mại và kinh doanh. Tuy nhiên phần lớn của lệnh cấm vận vẫn tiếp tục đặc biệt là trong lãnh vực ngân hàng.

Chỉ tính riêng trong hai năm qua, Hoa Kỳ đã phạt ba ngân hàng châu Âu tổng cộng hơn 11 tỷ  mỹ kim vì vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với  Cuba, Iran và Sudan. (Lê Hoàng)