Người Công Giáo miền Trung Đông Hoa Kỳ hành hương tại Maryland

Hàng năm vào thứ Bảy trước Labor Day của Hoa Kỳ, người Công Giáo trên khắp tiểu bang miền Trung Đông Hoa Kỳ lại nô nức kéo về ngọn đồi Đức Mẹ Lộ Đức tại Emmitsburg, Maryland để tham dự cuộc hành hương cho Liên đoàn Công Giáo Việt Nam miền Trung Đông Hoa Kỳ tổ chức. Mời quý vị theo dõi một số hình ảnh trong cuộc hành hương vào thứ Bảy ngày 3/9 vừa qua.