Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Người Campuchia kêu gọi giúp đỡ sau bão Harvey

Người Campuchia kêu gọi giúp đỡ sau bão Harvey

Phóng viên SBTN đã đến một khu vực ngoại ô của thành phố Houston, nơi cư ngụ của phần đông là người dân Campuchia. Đa số trang thiết bị trong nhà đều bị hư hại và được đem bỏ ra ngoài đường. Phần đông những người dân ở đây đều không có bảo hiểm và họ tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ từ khắp nơi.