Người biểu tình vì môi trường ở Hà Nội bị sàm sỡ trong đồn công an

Cũng như cuộc biểu tình tại SG sáng 8/5, cuộc xuống đường của những người dân Hà Nội kết thúc nhanh chóng vì sự đàn áp của lực lượng an ninh. Hơn 40 người bị bắt lên xe buýt đưa về các đồn công an khác nhau, một số người dân tổ chức đến những nơi đó căng biểu ngữ đòi người bị bắt. Cô Thảo Teresa, một người biểu tình cáo buộc mình bị một viên công an sàm sỡ khi ở trong đồn công an Thanh Trì.