24/01/2014 | 0

Người Biểu Tình Vẫn Hoành Hành Tại Bangkok

Người Biểu Tình Vẫn Hoành Hành Tại Bangkok

Bangkok, Thái Lan. (Reuters)
Sáng ngày thứ Sáu, người biểu tình Thái Lan tuần hành tới Cục Kiểm Toán trong nỗ lực buộc chính phủ từ chức, trong lúc Tóa Bảo Hiến sẽ đưa ra phán quyết có thể tiến hành tổ chức bầu quốc hội vào ngày 2 tháng 2 hay không.
]Người biểu tình đã mở khóa cổng, vào tòa nhà đòi nhân viên làm việc ra về.
Một người biểu tình nói rằng dân chúng muốn cải cách trước khi tổ chức bầu cử.
Ủy Ban Bầu Cử đã yêu cầu tòa bảo hiến đưa ra phán quyết, nói rằng với tình hình hiện giờ khó tổ chức được cuộc bầu cử.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã kêu gọi tổ chức bầu cử vào ngày 2 tháng 2. Đảng cầm quyền sẽ chắc chắn chiến thắng nên đối lập tẩy chay cuộc bầu cử, đòi Thủ tướng Yingluck từ chức, thành lập một hội đồng được chỉ định để tiến hành cải cách.
Cuộc biểu tình là bối cảnh cuối cùng của cuộc tranh chấp 8 năm giữa thành phần trung lưu và bảo hoàng với gia đình cựu Thủ tướng Thaksin được người nghèo và người dân nông thôn ủng hộ.
Từ tháng 11 đến nay bạo động đã làm 9 người chết.
Chính phủ Thủ tướng Yingluck nói rằng sắc lệnh tổ chức bầu cử ngày 2 tháng 2 đã được nhà vua ký tên ban hành nên không thể thay đổi.

Huệ Võ