01/04/2014 | 1

Người biểu tình ủng hộ và chống chính phủ Đài Loan xô xát nhau

Người biểu tình ủng hộ và chống chính phủ Đài Loan xô xát nhau

Đài Bắc, Đài Loan. (Reuters) – Người Đài Loan ủng hộ chính phủ đã xô xát với sinh viên biểu tình chiếm tòa nhà Lập pháp viện. Ít nhất 1,000 người ủng hộ chính phủ đã biểu tình bên ngoài Lập pháp viện vào chiều thứ Ba.
Người biểu tình chống chính phủ cũng tập trung bên ngoài tòa nhà và 2 bên đã xô xát nhau. Trụ sở quốc hội Đài Loan đã bị sinh viên chiếm đóng gần 2 tuần qua để phản đối hiệp ước thương mại giữa Đài Loan và Trung Cộng. Một người biểu tình ủng hộ chính phủ nói rằng những sinh viên chiếm trụ sở lâp pháp phải nhanh chóng rút lui để dân biểu phía đối lập và cầm quyền có thể thảo luận nhau theo tinh thần dân chủ.
Những người chống chính phủ nói rằng bản hiệp ước cho phép Trung Cộng mở cửa 80 lãnh vực dịch vụ cho Đài Loan và Đài Loan mở cửa 64 lãnh vực đầu tư cho Trung Cộng là một hiệp ước đã ký kết một cách hấp tấp, làm cho Trung Cộng gia tăng ảnh hưởng đối với Đài Loan. Nhiều sinh viên biểu tình đòi Tổng thống Mã Anh Cửu từ chức. Một sinh viên biểu tình nói rằng sinh viên sẽ tiếp tục chiếm Viện Lập Pháp để tiếng nói được lắng nghe.
Đài Loan là một quốc gia dân chủ nên có nhiều tiếng nói khác nhau. Trong lúc gặp sinh viên trong ngày thứ Bảy, Tổng thống Mã Anh Cửu nói rằng các cuộc biểu tình sẽ không làm ảnh hưởng tới việc gặp Tập Cận Bình.
Trung Cộng và Đài Loan đang muốn có cuộc họp lịch sử giữa nguyên thủ Đài Loan và Hoa Lục, nhưng địa điểm và thời điểm để gặp nhau chưa được ấn định. (H. Võ)