Người biểu tình tràn vào toà nhà Quốc Hội Mỹ, bạo loạn xảy ra ở Washington DC

Hôm Thứ Tư 6/1/2021, rất đông những người ủng hộ cho Tổng Thống Trump tuần hành trên các đại lộ tại Washinton DC và kéo nhau về trước toà nhà Quốc Hội. Hàng ngàn người bao vây và tràn vào bên trong, bạo loạn xảy ra bên ngoài lẫn bên trong Quốc Hội ở thủ đô Washington DC giữa lúc các nhà lập pháp xác nhận phiếu bầu tổng thống của Cử Tri Đoàn. Sau khi biểu tình bạo lực nổ ra, hai tòa nhà tạm thời di tản và một người bị bắn chết bên trong. Phóng Viên Vũ Nhân từ Washinton DC tường trình trong phóng sự sau đây