21/03/2014 | 0

Người biểu tình tiếp tục chiếm trụ sở Quốc Hội Đài Loan

Người biểu tình tiếp tục chiếm trụ sở Quốc Hội Đài Loan

Đài Bắc, Đài Loan. (Reuters)
Hàng trăm người Đài Loan biểu tình phản đối hiệp ước thương mại với Trung Cộng tiếp tục chiếm trụ sở quốc hội. Lúc mới bắt đầu họ đòi Tổng thống Mã Anh Cửu phải trả lời trước 12 giờ trưa ngày thứ Sáu, nhưng đã dời thời hạn chót thêm 2 giờ. Sinh viên đã tràn vào quốc hội vào đêm thứ Ba, đòi hủy bỏ hiệp ước thương mại với Trung Cộng.
Hoa lục là nơi buôn bán lớn nhất của Đài Loan, và từ khi ông Mã Anh Cửu lên làm tổng thống, Đài Loan và Trung Cộng đã ký nhiều hiệp ước cộng tác từ giao thông tới du lịch. Qua bản hiệp ước mới nhất, Trung Cộng mở cửa 80 lãnh vực dịch vụ cho Đài Loan và Đài Loan mở cửa 64 lãnh vực đầu tư cho Trung Cộng. Sinh viên biểu tình cho rằng hiệp ước sẽ làm cho Trung Cộng tạo nhiều ảnh hưởng kinh tế đối với Đài Loan.
Một sinh viên nói rằng giống như các ngày trước có tin đồn cảnh sát sẽ tràn vô giải tán, nhưng chưa có điều gì xảy ra. Một người khác nói rất có nhiều người ủng hộ, nhiều chuyên viên đã tới gặp và khuyến khích, nhưng chính phủ không chịu đến gặp sinh viên là điều rất đáng tức giận.
Chủ tịch đảng Dân chủ Tiến bộ là ông Tô Trinh Xương nói rằng ông Mã Anh Cửu phải chịu trách nhiệm đối với bản hiệp vì Quốc Dân Đảng đã đứng đàng sau bản hiệp ước này. Dân biểu đảng Dân Chủ Tiến Bộ sẽ bỏ phiếu chống bản hiệp ước mặc dù không đủ số phiếu để ngăn chận bản hiệp ước. – H. Võ