03/03/2014 | 0

Người biểu tình thân Nga đụng độ cảnh sát trước trụ sở chính quyền Odessa

Người biểu tình thân Nga đụng độ cảnh sát trước trụ sở chính quyền Odessa

Odessa, Ukraine. (Reuters)
Hàng ngàn người thân Nga đã biểu tình trước trước trụ sở chính quyền vùng Odessa, xô xát với lực lượng an ninh trong lúc định tràn vào tòa nhà. Những người ủng hộ đã trương quốc kỳ Nga, hô to những khẩu hiệu hoan nghênh sự can thiệp của Nga. Một người biểu tình nói rằng chính phủ ở Kiev đã bị đảo chánh và không chấp nhận thành phần đảo chánh.
Một cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra trong ngày hôm nay tại thành phố Donetsk, người biểu tình đòi nghị viện vùng tổ chức trưng cầu dân ý tuyên bố tách rời khỏi Kiev. Các cuộc biểu tình của người thân Nga ở miền đông và miền nam trong những ngày gần đây cho thấy quốc gia Ukraine đang bị chia rẽ trầm trọng. – H. Vỗ