16/03/2015 | 2

Người biểu tình phản đối lệnh cấm bán rượu vào chủ nhật ở Minnesota

Người biểu tình phản đối lệnh cấm bán rượu vào chủ nhật ở Minnesota

Minneapolis, Minnesota. (CBS) – Một số nhà làm luật ở Minnesota tham gia cùng các nhà hoạt động, tổ chức biểu tình chống lệnh cấm bán rượu vào Chủ Nhật.

Thượng Nghị sĩ Dave Osmek là một trong các chính khách đứng bên cạnh chủ tiệm rượu và người ủng hộ việc bán bia ngày Chủ Nhật, tại một địa điểm cách thành phố Hudson, Wisconsin khoảng 20 dặm. Thượng Nghị sĩ nói không muốn nhìn thấy người dân Minnesota đóng thuế cho tiểu bang Wisconsin vào mỗi Chủ Nhật. Người biểu tình hy vọng các nhà lập pháp bãi bỏ cái gọi là luật xanh của Minnesota, cấm đoán việc bán rượu hơn 80 năm qua. Chỉ có nhà hàng, khách sạn và sân chơi bowling là được ngoại lệ vì họ bán rượu tại chỗ cho người tiêu thụ.

Chủ tiệm Tamra Kramer cho biết tiệm bán rượu của cô tại Mall of America, bị mất 50 ngàn Mỹ kim một năm chỉ vì lệnh cấm bán rượu. Các chủ tiệm đưa ra câu hỏi tại sao không để người dân đóng thuế ở tiểu bang nhà, lại để họ sang tiểu bang khác đóng thuế. Thượng Nghị sĩ Susan Kent là tác giả dự luật nhằm đảo ngược lệnh cấm bán rượu vào Chủ Nhật ở Minnesota. Bà nói cử tri trong các quận hạt nhìn thấy tiền thuế vượt ra khỏi biên giới và không hiểu tại sao.

Tuy nhiên, Hiệp hội Nước Giải khát có Thuế Môn Bài và nhiều nhóm khác tiếp tục vận động hành lang để giữ lệnh cấm, họ cho rằng việc thay đổi luật gây nguy hiểm cho giới kinh doanh nhỏ không ở gần biên giới, là người không thể chống cự nổi cuộc cạnh tranh. (Mai Đức)