12/11/2013 | 0

NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG DIỄN CẢNH ĐÁNH ĐẬP NHÀ SƯ TÂY TẠNG BÊN NGOÀI LIÊN HIỆP QUỐC

NGƯỜI BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG DIỄN CẢNH ĐÁNH ĐẬP NHÀ SƯ TÂY TẠNG BÊN NGOÀI LIÊN HIỆP QUỐC

Tin New York – Một nhóm người biểu tình ăn mặc như cảnh sát Trung Cộng và các nhà sư Tây Tạng, diễn lại cảnh đánh đập ngay bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc vào sáng nay, nhằm phản đối việc Trung Cộng tái gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền. Dưới lớp tuyết rơi nhẹ ở New York, các diễn viên nạn nhân trong cuộc biểu tình là một nhà sư và một phụ nữ Tây Tạng bôi thuốc đỏ giả làm máu và hô vang khẩu hiệu chống Trung Cộng. Liên minh vận động hành lang Tây Tạng trao một triệu chữ ký cho Văn phòng Cao ủy Nhân quyền và gởi bản sao đến tất cả 193 cơ quan đại diện của Liên Hiệp Quốc. Tenzin Dolkar là quyền giám đốc tổ chức Sinh viên Vì Một Tây Tạng Tự do, nói nhóm kêu gọi các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc không chọn Trung Cộng trong buổi bỏ phiếu hôm nay. Cô nói sự việc có hơn 123 người Tây Tạng tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Cộng, cho thấy chính phủ Trung Cộng không xứng đáng với chiếc ghế tại Hội đồng Nhân quyền có uy tín. Nhóm cũng tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ trên đường dận tới Liên Hiệp quốc. Tuy nhiên đến trưa nay, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu ủng hộ Trung Cộng tái gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền.