27/11/2014 | 0

Người biểu tình bị bắt vì ngăn chặn Thanksgiving Parade ở New York

Người biểu tình bị bắt vì ngăn chặn Thanksgiving Parade ở New York

New York, New York. (CBS) – Trong khi cuộc tuần hành mừng ngày Tạ Ơn mang tên Thanksgiving Day Parade diễn ra ở New York vào sáng thứ Năm, khoảng 100 người tổ chức biểu tình đòi công lý cho Michael Brown đứng tụ tập giữa đường số 6, tìm cách ngăn chặn cuộc tuần hành.

Ban đầu cảnh sát yêu cầu người biểu tình bước lên lề đường, nhưng họ vẫn đứng lỳ ra giữa lòng đường, buộc lòng cảnh sát phải cố gắng giải tán. Bảy người bị bắt vì bất tuân mệnh lệnh, vi phạm luật giao thông, gây cản trở giữa lòng đường và phá rối trật tự công cộng. Cảnh sát cho biết ban đầu, người biểu tình tụ tập ở Thư viện Công cộng New York, sau đó họ đổi ý, chuyển sang tụ tập trên đường số 6. Khi cảnh sát yêu cầu họ chuyển hướng, nhiều người bất ngờ nổi giận, đập phá các chướng ngại vật bằng kim loại của cảnh sát.

Thanksgiving Day Parade ở New York bắt đầu lúc 9 giờ sáng, với 27 xe hoa, 16 bong bóng khổng lồ, 12 ban nhạc, 1,000 người điều khiển bong bóng và 1,000 anh hề. Trong số 8,000 người tham gia cuộc tuần hành, có nhiều ngôi sao nổi tiếng như Nick Jonas, Renée Fleming, Meghan Trainor, và KISS. (Mai Đức)