25/11/2015 | 0

Người bị giam giữ vi phạm kỷ luật vẫn bị cùm chân

Người bị giam giữ vi phạm kỷ luật vẫn bị cùm chân

Trước nhiều ý kiến phản đối rằng “cùm một chân” là quá khắc nghiệt và là hình thức nhục hình đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, những người cầm chịch quốc hội CSVN nói việc “cùm một chân để vừa bảo đảm an toàn cho tính mạng, sức khỏe của họ hoặc người khác, vừa đảm bảo an toàn kỷ cương, sự tuân thủ pháp luật của cơ sở giam giữ”.

Mặc dù điều luật “cùm một chân” được thông qua, song vẫn còn nhiều phản đối. Thứ nhất, người bị tạm giữ – tạm giam chưa phải là người có tội mà bị cùm chân thì khác gì có tội. Như vậy là xâm phạm thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người.

Thứ hai, đối tượng đang tiến hành tố tụng, nếu áp dụng “cùm một chân” dễ bị lợi dụng để tra tấn, nhục hình, bức cung; với những người có án thì họ vẫn phải được đảm bảo tối thiểu quyền con người.

Thứ ba, ở Việt Nam tất cả các vụ bức cung, nhục hình đều xảy ra trong thời gian tạm giữ; thông cung, nhục hình xảy ra trong quá trình tạm giam. Trong quá trình điều tra ở thời gian tạm giữ – tạm giam mà còng tay treo lên cửa sổ, cùm chân chính là nhục hình rồi. Nay quy định trong luật thì hình thức kỷ luật này phải được gọi đúng tên là nhục hình.

Vào ngày 28-11-2014, quốc hội CSVN đã thông qua hai nghị quyết phê chuẩn công ước Liên hiệp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, và công ước về quyền của người khuyết tật. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ không áp dụng trực tiếp các quy định của công ước chống tra tấn, hạ nhục con người.

Trước đó, Việt Nam đã ký tham gia gia công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người tại New York ngày 7-11-2013.

Vũ Minh Ngọc / SBTN