30/09/2013 | 2

NGƯỜI ÁO CHIA RẼ TRƯỚC KẾT QUẢ BẦU CỬ

NGƯỜI ÁO CHIA RẼ TRƯỚC KẾT QUẢ BẦU CỬ

Tin Vienna – Liên minh trung dung thân Liên Âu đã chiếm được đa số phiếu của cuộc bầu cử ngày hôm qua, nhưng đã bị mất phiếu vào tay đảng Tự Do có chủ trương cực hữu. Đảng Dân Chủ Xã Hội hay SPO của Thủ tướng Werner Faymann vận động với chương trình bảo vệ công việc làm và tiền hưu trí, tái phân phối sự giàu có đã nhận được 27.1% số phiếu, giảm 2% so với cuộc bầu cử năm 2008. Đảng Nhân Dân hay OVP cũng bị mất trên 2%, nhận được 23.8% số phiếu và 2 đảng chính ngự trị chính trường Áo sau Thế Chiến Thứ Hai đã mất tổng cộng trên 4% số phiếu, sẽ bị giảm bớt con số đa số trong quốc hội.

Thủ tướng Faymann nói ông ta sẽ mời Chủ tịch Michael Spindelegger của đảng OVP tham gia chính phủ mới. Đảng Tự Do hay FPO chống Hồi Giáo, chống giúp cho các nước vay tiền cứu nguy trong khu vực đồng euro đã nhận được 21.4% số phiếu, tăng 4%. Đảng Team Stronach nhận được 5.8% số phiếu và đảng NEOS nhận được 4.8% số phiếu. Dân chúng trên đường phố thủ đô đã tỏ ra chia rẽ trước kết quả cuộc bầu cử. Ông Leon Hofmann-Ostenhof nói đảng NEOS lấy phiếu của đảng OVP là điều rất tốt. Một người khác nói các đảng lớn tiếp tục giữ đa số trong quốc hội cho thấy sẽ không có điều gì thay đổi. Một người khác nói kết quả rất tốt cho đảng SPO cho thấy người quốc gia đang mạnh. Ông Thomas Michalsky nói ông ta rất tiếc là đảng Greens chỉ nhận thêm được khoảng 2% số phiếu.