19/05/2014 | 0

Người Anh không hứng thú đối với cuộc bầu cử Liên Âu

Người Anh không hứng thú đối với cuộc bầu cử Liên Âu

London, UK. (Reuters) – Người Anh tỏ ra không hứng thú đối với cuộc bầu cử dân biểu quốc hội Liên Âu. Tại thủ đô London, một số biểu ngữ dựng trên đường phố nhắc nhở đi bầu vào ngày 22 tháng 5, nhưng số biểu ngữ vận động của các đảng chính trị rất ít.
Kể từ khi trực tiếp bầu quốc hội Liên Âu năm 1979 chỉ khoảng 30% cử tri Anh quốc đi bỏ phiếu. Bà Adil nói rằng bà ta là người Anh, không biết chuyện gì Liên Âu. Ông Michael Hantmannói rằng Brussels đã thiếu minh bạch, người Anh ít biết những gì diễn ra ở Brussels.
Theo tài liệu nghiên cứu của Xã Hội Cải Cách Bầu Cử gọi tắt là là ERS, sự chia rẽ giữa các định chế Liên Âu và người Anh ngày càng rộng, khoảng trên 75% cử tri Anh quốc nói rằng tiếng nói của họ không được Brussels lắng nghe.
Giám đốc điều hànhKatie Ghose của ERS nói rằng 95% cử tri Anh quốc không biết Dân biểu Liên Âu là ai, chứng tỏ sự chia rẽ quá lớn giữa cử tri Anh quốc và hoạt động Liên Âu. Anh quốc, Đức và Pháp là 3 nước dùng hệ thống bầu cho đảng chính trị thay vì bầu dân biểu trực tiếp.
Anh quốc có 12 vùng bầu cử và có 73 ghế trong quốc hội Liên Âu. Dân biểu Liên Âu Syed Kamall của đảng Bảo Thủ nói rằng ở London có 8 Dân biểu Liên Âu, một đảng chính trị có thể chiếm hết 8 ghế hay không có ghế nào. Ông ta nghĩ là cần có sự cải cách đối với hệ thống bầu cử này.
Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy đảng Độc Lập chống Liên Âu sẽ dẫn đầu kết quả cuộc bầu cử vào ngày 22. Thủ tướng David Cameron hứa hẹn sẽ tổ chức trưng cầu để dân chúng Anh quyết định tiếp tục làm quốc gia hội viên hay rút khỏi Liên Âu vào năm 2017. Kết quả thăm dò cho thấy người Anh đang có một nửa muốn tiếp tục nằm trong Liên Âu, một nửa muốn chấm dứt tư cách quốc gia hội viên.
Đảng Độc Lập Vương Quốc Anh được tiên đoán chiến thắng lớn cuộc bầu cử ngày 22 gồm bầu cử dân biểu Liên Âu và nghị viên địa phương. Sự chiến thắng này sẽ làm thay đổi tình hình chính trị Anh quốc. Đảng Độc Lập muốn Anh rút khỏi Liên Âu, cứng rắn ngăn chận di dân. (H. Võ)