29/01/2014 | 0

NGŨ GIÁC ĐÀI SẼ KHÔNG THÚC ĐẨY THAY ĐỔI HƯU BỔNG CỦA CỰU CHIẾN BINH TRONG YÊU CẦU NGÂN SÁCH

NGŨ GIÁC ĐÀI SẼ KHÔNG THÚC ĐẨY THAY ĐỔI HƯU BỔNG CỦA CỰU CHIẾN BINH TRONG YÊU CẦU NGÂN SÁCH

Washington, DC. (CBS)
Bộ Quốc Phòng sẽ không đề xuất bất kỳ thay đổi nào về hưu bổng trong yêu cầu ngân sách cho tài khóa 2015.
Ủy ban Hiện Đại Hóa Hưu Bổng và Đền Bù sẽ đệ trình báo cáo vào tháng 2 năm 2015, tiến cử một số thay đổi cho cơ cấu hưu bổng của quân đội.
Bản phúc trình dự trù được đệ trình vào tháng 5, nhưng Luật Ủy Quyền Quốc Phòng, được thông qua năm ngoái, kéo dài thời hạn cho ủy ban.
Đô đốc James Winnefeld, phó tổng tham mưu trưởng liên quan đồng ý với điều đó. Ông nói thêm rằng bất kỳ thay đổi nào tới chế độ hưu bổng nên bao gồm một phương pháp tiếp cận toàn diện.
Một điều khoản trong thỏa thuận ngân sách, cắt giảm hưu bổng cho những người nghỉ hưu vẫn đang ở tuổi làm việc nhanh chóng gặp phải phản ứng dữ dội của các thành viên Quốc Hội của cả 2 đảng.
Điều khoản đó bao gồm cắt giảm 1% khoản điều chỉnh chi phí sinh hoạt trong vòng 10 năm, tiết kiệm cho bộ Quốc Phòng khoảng 6 tỷ Mỹ kim.
Các thành viên Quốc Hội khôi phục ngân sách COLA cho các cựu chiến binh nghỉ hưu về lý do y tế theo một dự luật bao trùm, nhưng ngân sách này chiếm chưa đầy một phần 10 tổng ngân sách.
Các thượng nghị sĩ của cả đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ trong ủy ban dự đoán ngân sách hoàn toàn sẽ được phục hồi nhanh chóng.
Chủ tịch Carl Levin cho biết ông dự trù ủy ban sẽ có khả năng hoành động kịp thời đối với dự luật kể trên.

Nguyên Trân