19/10/2017 | 0

Ngũ Giác Đài kiểm tra chặt chẽ di dân nhập ngũ vì muốn có quốc tịch Mỹ

Ngũ Giác Đài kiểm tra chặt chẽ di dân nhập ngũ vì muốn có quốc tịch Mỹ

Arlington, Virginia. (Reuters) – Ngũ Giác Đài thông báo họ đang thắt chặt tiến trình kiểm tra di dân tình nguyện phục vụ quân đội Hoa Kỳ, vì muốn sớm có quốc tịch Mỹ.

Thông báo cho biết quân đội Hoa Kỳ không còn cho phép người cầm thẻ xanh được tham gia chương trình huấn luyện cơ bản, trước khi phần kiểm tra lý lịch cá nhân được hoàn thành. Sự thay đổi chính sách nhằm hoàn thiện việc kiểm tra an ninh đối với những người ngoại quốc tình nguyện ghi danh nhập ngũ.

Trước khi chính sách này được công bố vào Thứ Sáu 13/10 và có hiệu lực tức thời, những người cầm thẻ xanh được đưa vào chương trình huấn luyện cơ bản, bất chấp việc kiểm tra lý lịch cá nhân chưa hoàn thành và chưa có kết luận.

Di dân cầm thẻ xanh cho biết chính sách mới làm chậm lại tiến trình xin cấp quốc tịch Mỹ của họ. Dưới quy định cũ, người cầm thẻ xanh phục vụ trong quân đội sẽ được cấp quốc tịch Mỹ nhanh chóng, nếu họ được cấp “bằng chứng nhận danh dự”. Tấm bằng này được trao cho người cầm thẻ xanh sau một ngày phục vụ quân đội. Theo chính sách mới, họ phải hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản, và 180 ngày liên tục phục vụ quân sự chính thức, hoặc một năm nếu là binh sĩ trừ bị, trước khi được cấp “bằng chứng nhận danh dự”.

Tổng Thống Trump đang xem xét xóa bỏ chương trình này, vì lo ngại về an ninh quốc gia. Chính sách mới được áp dụng đối với người ghi danh nhập ngũ sinh trưởng ở ngoại quốc. (Mai Đức)