Ngũ Giác Đài có tân nhà lãnh đạo NAVSEA trong quá trình tối tân hóa hạm đội

Ngũ Giác Đài có tân nhà lãnh đạo NAVSEA trong quá trình tối tân hóa hạm đội

Một người Mỹ gốc Việt, bà Giao Phan, vào đầu năm nay đã được bổ nhiệm vào chức vụ dân sự hàng đầu trong Bộ chỉ huy lớn nhất của Hải quân: Bộ Tư lệnh Hệ thống hàng hải Hải quân (NAVSEA).

Bà Giao Phan là tân giám đốc điều hành, thay thế ông Jim Smerchansky, người đã nghỉ hưu sau khi phục vụ hơn 35 năm tại Hải quân. NAVSEA, một trong năm bộ chỉ huy chính hỗ trợ lực lượng hoạt động của hải quân, chịu trách nhiệm xây dựng, mua lại và bảo trì các tàu và phương tiện chiến đấu của Hải quân. Do đó, việc bổ nhiệm rất quan trọng trong việc thực hiện tầm nhìn của Ngũ Giác Đài nhằm mở rộng và tối tân hóa cấu trúc hạm đội của mình.

Bà Giao Phan từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Bảo trì và Tối tân hóa Tàu (SEA21B) kiêm Phó Tư lệnh Trung tâm Bảo trì Hải quân (CNRMC) tại NAVSEA. Với cương vị mới, bà Giao Phan sẽ giám sát các chương trình chịu trách nhiệm quản lý vòng đời của các tàu trên biển đang phục vụ của Hải quân, bao gồm các nỗ lực bảo trì và tối tân hóa quan trọng, cũng như Bán quân sự nước ngoài, đào tạo và chấm dứt hoạt động các tàu đã quá cũ.

Bà Giao Phan giám sát 400 nhân viên quân sự và dân sự trong việc thực hiện một danh mục mua lại rộng lớn bao gồm 12 dự án trị giá hàng tỷ mỹ kim, 7 chương trình Program Offices, và danh mục đầu tư trị giá 30 tỷ mỹ kim dành riêng cho việc tối tân hóa và tái cấp vốn cho các thiết bị trê bộ, trê không, chỉ huy và kiểm soát và hậu cần cần thiết cho các nhiệm vụ hàng hải của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ (USGC).