21/08/2018 | 0

Ngũ Giác Đài báo động về tình trạng lính Iraq bị giới hạn xin tỵ nạn ở Mỹ

Ngũ Giác Đài báo động về tình trạng lính Iraq bị giới hạn xin tỵ nạn ở Mỹ

Ảnh: Reuters

Washington, DC – Theo lời hai viên chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết,  các viên chức quân sự đang cảnh báo với chính quyền Trump về sự sụt giảm của quân nhân Iraq muốn tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

Ngũ Giác Đài lo ngại rằng nếu Hoa Kỳ không thể cung cấp nơi ẩn náu cho những quân nhân Iraq đã giúp đỡ quân đội Hoa Kỳ trong quá khứ, an ninh quốc gia sẽ bị đe dọa. Việc này sẽ ngăn cản dân địa phương tại Iraq, cũng như các quốc gia có chiến tranh khác hợp tác với quân đội Hoa Kỳ.

Trong một buổi họp kín tại Ngũ Giác Đài để thảo luận về vấn đề trên, các viên chức cho rằng phương pháp kiểm tra lý lịch của Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) chính là nguyên nhân của sự sụt giảm. Các viên chức đã xem xét những kiểm tra an ninh mà người Iraq phải trải qua, và tìm thấy tiến trình kiểm tra Ý Kiến Tư Vấn An Ninh (SAO) chính là vấn đề. FBI đã tiết lộ, trong 88 người Iraq thực hiện SAO, có đến 87 người có thông tin đáng ngờ. Theo các viên chức, đây là một tỉ lệ rớt quá cao so với quá khứ.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân tiến trình SAO lại đưa ra tỉ lệ nói trên, và cuộc họp đã không nhắc đến chi tiết về các tiến trình kiểm tra lý lịch của cơ quan FBI, hay những thay đổi trong tiến trình. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đã đề nghị tăng lượng nhân viên cho cơ quan FBI để họ có thể đẩy nhanh các tiến trình kiểm tra, cũng như giải quyết những lo ngại về những thông tin được phát hiện trong khi điều tra.

Năm ngoái, chính quyền Trump đã thiết lập nhiều tiến trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với người tỵ nạn, yêu cầu họ ghi lại số điện thoại và địa chỉ email của nhiều thành viên gia đình hơn trước đây. Những thông tin nói trên sẽ được sử dụng trong tiến trình SAO khi cần thiết.

Theo dữ liệu do Bộ Ngoại giao cung cấp, tính đến ngày 15 tháng 8, 2018, chỉ 48 người Iraq được nhận vào Hoa Kỳ, thông qua một chương trình tỵ nạn đặc biệt dành cho những người làm việc với Hoa Kỳ. Năm 2017, có đến hơn 3,000 người Iraq được thông qua, và có 5,100 người vào năm 2016.

Nhiều người Việt tị nạn đã từng đến Mỹ theo diện này qua chương trình HO. (Mộc Miên)