Ngư dân Hà Tĩnh​ ​chọn biển, và Formosa phải rời khỏi Việt Nam

Đây là câu trả lời của ông Mai Thanh Hương, một ngư dân tại thôn Ba Đồng phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh khi được hỏi liệu nếu có một cuộc trưng cầu dân ý về việc chọn nhà máy Formosa hay môi trường biển được khôi phục thì người dân sẽ chọn gì. Sau 3 tháng, chính phủ Việt Nam công bố nguyên nhân, ban lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh cúi đầu nhận tội và chấp nhận bồi thường 500 triệu Mỹ kim, bên cạnh đó nhà cầm quyền còn kêu gọi khoan hồng cho Formosa khi dẫn câu nói “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”.

TAGS: Formosa