04/01/2017 | 1

Ngư dân đánh bắt cua tiếp tục đình công từ California cho tới Canada

Ngư dân đánh bắt cua tiếp tục đình công từ California cho tới Canada

Bodega, California. (CBS) – Ngư dân đánh bắt cua từ Bắc California cho tới biên giới Canada tuyên bố tiếp tục đình công vì giá mua.

Ông Ken Bate, phó chủ tịch Hiệp Hội Humboldt Fishermen’s Marketing cho biết cho tới Thứ Hai, tàu đánh bắt cua Dungeness vẫn chưa ra khơi từ Vịnh Morro Bay, California cho tới Westport, Washington. Cuộc đình công bắt đầu từ ngày 28 tháng 12, sau khi Pacific Choice Seafood tại Quận Humboldt, California, đề nghị trả 2.75 Mỹ kim một pound cua. Các nhà đánh bắt cua thương lượng giá là 3 Mỹ kim một pound. Giá cả không đồng đều tại tất cả mọi nơi đánh bắt bởi vì mùa cua Dungeness thương mại tại Bờ Tây gặp cản trở trong năm nay do nồng độ acid domoic cao khiến cua không an toàn để ăn.

Các ngư dân đánh bắt được trả 3 Mỹ kim một pound tuyên bố họ sẽ không để cho những người khác bị trả thấp hơn cho loại đồ biển theo mùa nổi tiếng. (Nguyên Trân)