Người Việt Paris tham gia tưởng niệm 62 năm cuộc đàn áp Tây Tạng của Trung Cộng

Ngày 10/3 năm 1956, Người dân Tây Tạng đã vùng lên chống lại cuộc tàn sát đẩm máu của Trung cộng. Thủ đô Lahassa trở thành một Thiên An môn thứ hai. Hàng trăm người Tây Tạng đã tập hợp tại công trường Nhân quyền tại Paris để tưởng niệm cuộc đàn áp cách đây 62 năm, và người Việt tại Pháp cũng đồng hành cùng người Tây Tạng lưu vong trong cuộc xuống đường giữa mùa Covid 19. Phóng viên Tường An tường trình sau đây: