Người Việt khắp nơi tham dự lễ an táng 81 thiên thần mũ đỏ

Ngày 26 tháng 10, lễ tưởng niệm vinh danh và an táng 81 hài cốt Thiên Thần Mũ Đỏ của QLVNCH sẽ được tổ chức tại Westminster, Miền Nam California. Đây là một sự kiện lịch sử rất đặc biệt của cộng đồng người việt tại Hoa Kỳ. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây.