Người Việt hải ngoại nghĩ gì về sự ra đi của Ó Đen Lý Tống

Cựu phi công VNCH Lý Tống “Ó Đen” đã qua đời lúc 9 giờ 16 phút tối thứ Sáu, 5 Tháng Tư, 2019 tại San Diego, miền Nam California. Người Việt hải ngoại nghĩ gì về anh hùng Ó Đen?