Người phụ nữ Việt huấn luyện cá sấu ở Florida

Tiểu bang Florida rất nhiều ao hồ, đầm lầy nên cá sấu cũng rất nhiều. Câu chuyện mà nhiều năm nay lan truyền từ người này sang người khác về một người phụ  nữ Việt Nam duy nhất từ trước đến nay đã can đảm huấn luyện  thành công đựợc cá sấu hoang dã tại Florida. Phóng Viên Vũ Nhân từ Florida tường trình trong phóng sư sau đây: