Người mỹ gốc Việt ủng hộ Thẩm Phán Amy Barrett ở Washington DC

Hôm thứ Ba ngày 13 tháng 10 rất đông người Mỹ Gốc Việt ở khắp nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ đã vượt qua những chặng đường dài tiến về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để ủng hộ Tổng Thống Trump trong việc bổ nhiệm Thẩm Phán Amy Coney Barrett vào Tối Cao Pháp Viện. Phóng viên Vũ Nhân từ Washington DC tường trình trong phóng sự sau đây