Người dân Houston Texas vượt qua cơn lạnh kỷ lục

Trong tuần qua, thời tiết giá lạnh bao trùm Texas, nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục và gây xáo trộn, khó khăn cũng như thiệt hại về vật chất của cuộc sống người dân. Phóng viên Huỳnh Phong tường trình từ Houston Texas sau đây:

TAGS: texas