Người dân Fresno, California tuyên bố ngày 1/10 sẽ sinh hoạt lại bình thường

Trưa thứ hai ngày 21 tháng 9, trước Toà Thị Chính thành phố Fresno, khoảng 1,000 người gồm các dân cử, các chính khách, chủ nhân các cơ sở thương mại, các tôn giáo, các sắc dân sống trong quân hạt Fresno tuyên bố quận hạt Fresno sẽ sinh hoat lai bình thường vào ngày 1 tháng 10 nếu Thống Đốc California không mở cửa toàn bộ. Phóng viên Vũ Nhân từ Fresno, California tường trình trong phóng sự sau đây.