Người biểu tình làm lễ cầu nguyện tại Freedom Plaza, Washinton DC

Ngày 5/1/2021, những người ủng hộ cho TT Trump đã về tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn để làm lễ cầu nguyện tại Freedom Plaza. Lực lượng vệ binh quốc gia được Thị Trưởng Washington DC điều động đến thủ đô để giúp kiểm soát đám đông và kiểm soát giao thông. Phóng Viên Vũ Nhân từ Washinton DC tường trình trong phóng sự sau đây