05/10/2017 | 0

Ngoại trưởng Rex Tillerson căng thẳng với cả tổng thống Trump lẫn đại sứ Nikki Haley

Ngoại trưởng Rex Tillerson căng thẳng với cả tổng thống Trump lẫn đại sứ Nikki Haley

Washington DC. (Reuters) – Ngoại Trưởng Rex Tillerson có một bước đi bất thường, là tổ chức họp báo nhằm khẳng định tiếp tục làm việc ở Bộ Ngoại Giao. Tòa Bạch Ốc cũng cho biết tổng thống vẫn đặt lòng tin vào ông. Nhưng nhiệm kỳ của ông đang gặp bão táp trong những tháng gần đây, với căng thẳng diễn ra giữa ông và Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley.

Nguyên nhân căng thẳng bắt nguồn từ thỏa thuận nguyên tử với Iran. Trong tháng 7, Ngoại Trưởng Tillerson và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia H.R. McMaster cãi nhau về vấn đề này tới 2 lần. Không chỉ vậy, ông Tillerson còn cảm thấy một số danh mục chính sách về ngoại quốc đang dần vuột khỏi tay ông. Tổng thống giao cho con rể Jared Kushner phụ trách về tình hình hòa bình Trung Đông. Sau khi tổng thống tuyên bố sẽ không chứng nhận thỏa thuận nguyên tử với Iran, ông Tillerson nhận thấy tổng thống chuyển chính sách về Venezuela cho Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio. Thậm chí ông Tillerson cũng không có tiếng nói trong biện pháp trừng phạt Venezuela.

Nguồn tin của CBS News cho biết ngoại trưởng đã “làm dữ” với Tòa Bạch Ốc vì gạt ông ra khỏi guồng máy của họ. Theo nguồn tin này, ông Tillerson sẽ không trụ lâu ở Bộ Ngoại Giao, nếu không thắng được tổng thống về thỏa thuận nguyên tử với Iran. Ông muốn Quốc Hội tìm cách ngăn chặn tổng thống ký gia hạn thỏa thuận Iran mỗi 90 hoặc 120 ngày một lần, đồng thời tìm cách liên minh với Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng James Mattis.

Ngoài ra, viên chức Bộ Ngoại Giao than phiền rằng Đại Sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley thích can thiệp vào công việc của họ. Mới đây bà Haley xuất hiện tại cuộc họp các ngoại trưởng về thỏa thuận Iran, dù bà không được ai mời. (Mai Đức)