20/10/2014 | 2

Ngoại trưởng Nga nói rằng liên hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã xuống tới đáy và sẽ kéo dài tình trạng này rất lâu

Ngoại trưởng Nga nói rằng liên hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã xuống tới đáy và sẽ kéo dài tình trạng này rất lâu

Moscow – Nga. (Reuters) – Hôm nay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng liên hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã xuống mức thấp nhất, sẽ kéo dài tình trạng này rất lâu.

Tuy nhiên, không phải là mức trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Liên hệ giữa 2 nước đã căng thẳng chưa từng có vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Hoa Kỳ và Liên Âu đã áp đặt nhiều biện pháp cấm vận đối với Nga. Hoa Thịnh Đốn và Brussels lên án Moscow đã ủng hộ dân quân ly khai ở miền Đông Ukraine và đã liên tiếp gia tăng cấm vận sau khi Nga sát nhập vào lãnh thổ vùng Crimea. Ngoại trưởng Lavrov đã thuyết trình trong một họp công chúng ở Moscow, nói rằng hiện đã có nhiều người hỏi ông ta về Chiến Tranh Lạnh hay quay trở lại Chiến Tranh Lạnh cũ, nhưng dĩ nhiên hiện giờ không có Chiến Tranh Lạnh. Tuy nhiên, các mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã đi xuống rất xa và rất sâu, đã xuống tận đáy. Giai đoạn mới này trong liên hệ 2 nước sẽ là một giai đoạn lâu dài, không chỉ vì cuộc khủng hoảng Ukraine còn kéo dài, mà sẽ không có sự thay đổi quan trọng nào khi Hoa Kỳ chưa công nhận thế giới ngày hôm nay là một thế giới đa cực. (Huệ Võ)