17/01/2014 | 0

NGOẠI TRƯỞNG MÔNG CỔ VIẾNG THĂM Trung Quốc.

NGOẠI TRƯỞNG MÔNG CỔ VIẾNG THĂM Trung Quốc.

Tin Bắc Kinh (Reuters)
Ngoại trưởng Mông Cổ Luvsanvandan Bold đã tới Bắc Kinh trong ngày hôm qua để thảo luận với Ngoại trưởng Vương Nghị về các vấn đề trong vùng.
Ngoại trưởng 2 nước đã ký bản hiệp ước hữu nghị trước khi mở họp báo. Mông Cổ đang vận động sự ủng hộ của Trung Quốc để tham gia khối Cộng tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương thường gọi tắt là APEC.
Vương Nghị đã không trực tiếp cho biết ủng hộ Mông Cổ gia nhập APEC hay không, nhưng nói rằng Trung Quốc muốn giải quyết mọi sự tranh chấp đối với các nước lân bang.
Đối với A Phú Hãn và vấn đề nguyên tử Bắc Hàn, Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vai trò tích cực và xây dựng để duy trì ổn định và hòa bình trong vùng.
Ngoại trưởng Bold nói rằng Mông Cổ ủng hộ cuộc đàm phán 6 nước nhằm giải quyết vấn đề nguyên tử Bắc Hàn.
Mông Cổ đang là một quốc gia phát triển nhanh nhất ở Á Châu. Nhu cầu nguyên liệu của Trung Quốc đã giúp cho nền kinh tế Mông Cổ, trên 90% nguyên liệu xuất cảng của Mông Cổ bán cho Trung Quốc.
Mông Cổ hy vọng cải tiến cơ sở hạ tầng sẽ giúp thu được nhiều lợi tức hơn trong lãnh vực xuất cảng than đá.
Đường hoả xa từ Mông Cổ đi tới miền Viễn Đông của Nga đang bắt đầu thiết lập và một nửa đường hoả xa đi qua Trung Quốc đã hoàn tất. Con đường sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Huệ Võ