25/09/2013 | 0

NGOẠI TRƯỞNG KERRY TỔ CHỨC HỘI ÐÀM SONG PHƯƠNG VỚI CÁC VỊ NGOẠI TRƯỞNG

NGOẠI TRƯỞNG KERRY TỔ CHỨC HỘI ÐÀM SONG PHƯƠNG VỚI CÁC VỊ NGOẠI TRƯỞNG

Tin New York – Ngoại trưởng John Kerry tổ chức các cuộc họp song phương với Ngoại trưởng Pháp và Ngoại trưởng Ấn Ðộ vào hôm nay, trong khi ông ở New York tham dự Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và ông Kerry tiếp tục cuộc đối thoại có liên quan đến các cuộc đàm phán đang diễn ra để đạt đến một thỏa thuận cho việc kiểm soát kho vũ khí hóa học của Syria. Còn cuộc họp giữa ông Kerry và Ngoại trưởng Ấn Ðộ Salman Khurshid xoáy vào nội dung là chuyến đi thăm làm việc giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Ấn Ðộ Manmohan Singh sẽ diễn ra vào Thứ Sáu tới tại Hoa Thịnh Ðốn.