10/11/2013 | 0

NGOẠI TRƯỞNG KERRY NÓI RẰNG HOA KỲ KHÔNG MÙ VÀ NGU XUẨN TRONG VIỆC ĐÀM PHÁN VỚI IRAN.

NGOẠI TRƯỞNG KERRY NÓI RẰNG HOA KỲ KHÔNG MÙ VÀ NGU XUẨN TRONG VIỆC ĐÀM PHÁN VỚI IRAN.

Tin Geneva – Ngoại trưởng John Kerry nói rằng Hoa Kỳ vẫn dè dặt đối với thiện chí ngưng chưng trình nguyên tử của Iran và vẫn giữ cấm vận trong lúc đàm phán còn tiếp tục.  Ngoại trưởng đã nói trên chương trình Gặp Báo Chí của đài NBC rằng Hoa Kỳ không mù và không ngu ngốc. Ông ta nghĩ Hoa Kỳ có cảm giác rất mạnh để đo lường và có hành động lợi ích cho quốc gia và cho toàn cầu.  Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã nói rằng họ đã thu hẹp được những sự khác biệt qua các ngày đàm phán ở Geneva nhưng chưa thể tiến tới hiệp ước. Pháp nói rằng những đề nghị của Iran chưa thể giải trừ nguy hiểm Iran thủ đắc bom nguyên tử.  Do Thái tuyên bố không thể tin tưởng Iran nếu nước này không phá bỏ chương trình nguyên tử.  Ngoại trưởng Kerry nói rằng Hoa Kỳ muốn Iran không phát triển thêm khả năng nguyên tử là bước đầu để đi tới hoàn toàn phá bỏ chương trình nguyên tử Iran.